Tiêu điểm

11 tháng, Đà Nẵng đạt 76,4% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

(VNF) - Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng, dự kiến tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tính đến ngày 30/11/2021 trên địa bàn thành phố ước thực hiện 5.300 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch Trung ương giao.

11 tháng, Đà Nẵng đạt 76,4% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Đà Nẵng được phân bổ gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2022. Ảnh: Nhuệ Lộc.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thành phố chưa đạt chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân thành phố giao trước đó. Chính vì vậy, thành phố đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu đến 31/01/2022 sẽ giải ngân đạt 95-100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2021.

Cũng theo số liệu này, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố được Trung ương giao 6.935 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nên Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương của cả nước đã được Chính phủ điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Theo đó, Đà Nẵng đã được Chính phủ điều chỉnh giảm nguồn ngân sách ODA bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ 470 tỷ đồng xuống còn 330 tỷ đồng - theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân từ 95-100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1179, ngày 1/11/2021 chỉ đạo xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt, góp phần thúc đẩy, khôi phục tăng trưởng kinh tế thành  phố từ nay đến cuối năm. 

Theo đó, thành phố đã chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, quản lý dự án đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong các tháng cuối năm, trong đó khẩn trương thực hiện, có kế hoạch chi tiết giải ngân trong từng tháng đối với từng chủ đầu tư và từng dự án chi tiết; giao chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại trong năm cho từng Ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc UBND thành phố; UBND các quận huyện, và tính tỷ lệ giải ngân có phần kinh phí đền bù giải tỏa cho UBND các quận, huyện.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo 350/BC-UBND gửi kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa X, về tình hình thực hiện lập kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Báo cáo trên dựa vào Công văn 6926/BKHĐT của Bộ KH&ĐT về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và thông báo của Sở Tài chính Đà Nẵng tại Công văn 4078/STC-LNS.

Theo đó, trong năm 2022, thành phố sẽ có tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công là 5.963 tỷ đồng.

Đến nay Sở KH&ĐT đã nhận được báo cáo đề xuất kế hoạch vốn của 38 cơ quan, đơn vị với tổng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 là 12.989 tỷ đồng. Với khả năng đáp ứng từ nguồn ngân sách năm 2020 như đã nêu trên là rất khó khăn.

Để triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Sở KH&ĐT đang tập trung thẩm định, rà soát để cân đối, bố trí vốn cho các công trình, dự án căn cứ theo số vốn dự kiến đảm bảo đúng quy định, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các công trình, dự án.

Đà Nẵng dự kiến chi đầu tư từ ngân sách bằng với mức trung ương dự kiến giao, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.427,38 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách tập trung 2.019,888 tỷ đồng, nguồn thu sử dụng đất 2.700 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 160 tỷ đồng, nguồn bội chi ngân sách địa phương 547,5 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 535,948 tỷ đồng.

Tin mới lên