Tài chính

11 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 997.000 tỷ đồng

(VNF) - Luỹ kế 11 tháng, ngành thuế thu ngân sách nhà nước được 997.397 tỷ đồng, bằng 93,2% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2017.

11 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 997.000 tỷ đồng

11 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 997.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết trong tháng 11/2018, tổng số thu ngân sách nhà nước do ngành thuế thực hiện ước đạt 76.100 tỷ đồng, bằng 7,1% so với dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 11 tháng, ngành thuế thu ngân sách nhà nước được 997.397 tỷ đồng, bằng 93,2% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó thu từ dầu thô ước đạt đạt 57.932 tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán, tăng 41,1%; thu nội địa ước đạt 939.465 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán, tăng 13,1%; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 755.608 tỷ đồng, bằng 87,1% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, so với dự toán, có 9/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 91%), trong đó một số khoản thu đã hoàn thành dự toán như: tiền sử dụng đất ước đạt 125,8%; thu tiền thuê đất 137,3%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 129,3%; thu từ xổ số 99,9%. So với cùng kỳ, có 14/17 khoản thu có mức độ tăng trưởng.

Trong tổng thu nội địa thực hiện 11 tháng, số thu ngân sách trung ương ước đạt 448.000 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng 15,7%; thu ngân sách địa phương ước đạt 549.397 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2017.

Theo Tổng cục Thuế, nhìn chung tổng thu ngân sách 11 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (11 tháng năm 2017 đạt 85,5% số thực hiện cả năm, tăng 15,7% so cùng kỳ; tương tự, năm 2016 đạt 84,7%, tăng 7,2%; năm 2015 đạt 87,1%, tăng 10,8%).

Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô tăng khá, thị trường bất động sản sôi động nên các địa phương tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu, trong tháng còn lại của năm, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tập trung toàn lực cho nhiệm vụ chính trị này. Theo đó các mục tiêu được Tổng cục Thuế nhấn mạnh bao gồm: đảm bảo thu ngân sách nhà nước vượt dự toán theo mức phấn đấu đã đề ra; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế theo chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Cùng với việc chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung rà soát, tổng hợp và cập nhật chính xác số liệu nợ đọng đối với từng doanh nghiệp, từng địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt việc đôn đốc, thu hồi tiền nợ thuế vào ngân sách.

Tin mới lên