Tài chính

154 cán bộ thuế vi phạm bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2020

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết, số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2020 là 154 người.

154 cán bộ thuế vi phạm bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2020

154 cán bộ thuế vi phạm bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, toàn ngành đã thực hiện 378 kiểm tra nội bộ trên tổng số 1.362 cuộc kiểm tra theo kế hoạch năm, đạt 27,8% kế hoạch năm. Trong đó, các Cục Thuế thực hiện 165 cuộc và các Chi cục Thuế thực hiện 213 cuộc.

Tổng cục Thuế cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành phát hiện số tiền sai phạm là 802,6 triệu đồng trong đó, bao gồm: số thuế kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 586,4 triệu đồng đồng; giảm khấu trừ 171,5 triệu và sai phạm khác (thoái trả người nộp thuế…) là 44,7 triệu đồng.

“Số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2020 là 154 người, đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 134 người”, báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay.

Lý giải về việc chỉ đạt 27,8% kế hoạch năm, Tổng cục Thuế cho biết 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên các đơn vị bắt đầu triển khai kiểm tra nội bộ từ đầu tháng 4/2020.

Trước đó, ngày 27/5/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2195/TCT-TTKT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cụ thể Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra thuế phải là các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và đang công tác tại bộ phận thanh tra, kiểm tra; quán triệt các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ nghiêm túc quy định về thanh tra, kiểm tra, quy trình thanh tra, kiểm tra, quy trình giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó cần chú trọng công tác chuẩn bị dữ liệu trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nhgiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực, kĩ năng cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2020, toàn ngành thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 258.851 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Xem thêm: Kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm quản lý đất đai ở TP Hồ Chí Minh

Tin mới lên