Nhân vật

2 phó tổng giám đốc mới của FLC là ai?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công làm phó tổng giám đốc từ ngày 5/10/2022.

2 phó tổng giám đốc mới của FLC là ai?

Hai phó tổng giám đốc mới của FLC là ai?

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, ông Lê Doãn Linh từng giữ chức vụ trưởng ban đầu tư II và ông Nguyễn Chí Công nguyên là trưởng ban tài chính. Đây là hai lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong việc hoạch định, phát triển dự án cũng như đảm bảo nguồn lực cho FLC trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Ông Lê Doãn Linh có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học California Miramar (Mỹ). Còn ông Nguyễn Chí Công tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Được biết, trước khi gia nhập FLC, cả hai tân phó tổng giám đốc đều từng đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại nhiều doanh nghiệp uy tín của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản lý và phát triển dự án…

Kinh nghiệm đa dạng của ông Nguyễn Chí Công và ông Lê Doãn Linh được HĐQT Tập đoàn FLC nhận định là phù hợp cho các mục tiêu của doanh nghiệp trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh FLC đang kiện toàn, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ.

Trong một diễn biến liên quan, cách đó ít ngày, bà Võ Thị Thùy Dương đã nộp đề nghị được thôi giữ chức phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC.

Trước bà Dương, hai phó tổng giám đốc khác của Tập đoàn FLC cũng xin từ nhiệm là ông Lã Quý Hiển và bà Vũ Đặng Hải Yến.

Xem thêm: Bà Võ Thị Thùy Dương từ chức Phó tổng giám đốc FLC

Tin mới lên