Ngân hàng

2 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân, SCB muốn bầu nhân sự thay thế

(VNF) - Đã có 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của SCB có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. HĐQT SCB cho biết sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên.

2 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân, SCB muốn bầu nhân sự thay thế

2 thành viên HĐQT từ nhiệm vì lý do cá nhân, SCB muốn bầu nhân sự thay thế

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có thông báo về việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 2 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nguyên nhân là đã có 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Việc bầu bổ sung là để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

HĐQT SCB 'kêu gọi' các cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện vào các vị trí còn trống.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng cần bầu hoặc nhân sự không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo luật định thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT, BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

HĐQT SCB cho biết sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngân hàng này hiện chưa chốt ngày tổ chức đại hội, nhưng đã thống nhất thông qua ngày 15/3 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp đại hội.

Hiện SCB là ngân hàng thương mại cổ phần trong nước duy nhất chưa công bố công khai báo cáo tài chính quý IV/2018.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018, 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần của SCB đạt 3.468 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 40%, đạt 888 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp 18,8 lần, đạt 114 tỷ đồng).

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 69% xuống còn vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng, trong khi mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần giảm 44% xuống còn 316 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các hoạt động khác đem về lãi thuần gấp 14,8 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 516 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận thuần của SCB đạt 2.740 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần cùng kỳ. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của SCB đạt 212 tỷ đồng, tăng 17%.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của SCB đạt hơn 499.355 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 7%, trong khi cho vay khách hàng tăng 13%, đạt lần lượt 372.248 tỷ đồng và 297.989 tỷ đồng.

Các khoản phải thu và lãi dự thu của SCB đến hết ngày 30/9/2018 lần lượt ở mức 54.485 tỷ đồng và 45.348 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng.

Tin mới lên