24 chiếc máy bay A321NEO

FLC dự chi 3 tỷ USD mua 24 máy bay Airbus

FLC dự chi 3 tỷ USD mua 24 máy bay Airbus