Tiêu điểm

3 kịch bản tăng trưởng của Đà Nẵng năm 2022: GRDP tăng cao nhất 8,11%, thấp nhất tăng 4,9%

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Trong đó, địa phương này đã lên 3 kịch bản tăng trưởng trong năm 2022.

3 kịch bản tăng trưởng của Đà Nẵng năm 2022: GRDP tăng cao nhất 8,11%, thấp nhất tăng 4,9%

Đà Nẵng đưa ra 3 phương án theo từng hoàn cảnh của dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (quý IV/2021) tập trung phục hồi kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; phấn đấu năm 2021 đạt quy mô GRDP bằng năm 2020.

Giai đoạn 2 (6 tháng đầu năm 2022) tập trung phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch. Giai đoạn 3 (từ tháng 7-2022 đến hết năm 2023) phát triển kinh tế - xã hội.

Về 3 kịch bản tăng trưởng quý IV/2021, Đà Nẵng xác lập như sau:

Kịch bản 1, với khả năng dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp, Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 giảm 2,33% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 1,5% so với năm 2020.

Ở kịch bản 2, khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến nhưng được kiểm soát ở nguy cơ thấp, các ngành kinh tế có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, Đà Nẵng sẽ có tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 1,25% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 0,51% so với năm 2020.

Ở kịch bản 3, khi tình hình dịch bệnh được khống chế tốt và kiểm soát chặt chẽ, các ngành kinh tế có khả năng phục hồi tốt, tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 3,46% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 tăng 0,11% so với năm 2020.

Đối với năm 2022, Đà Nẵng lên 3 kịch bản tăng trưởng. Theo đó, kịch bản thấp tương ứng với bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt nhưng phục hồi kinh tế của quốc tế và cả nước còn chậm, một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, lượng khách du lịch có trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021.

Với kịch bản trung bình, ứng với bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước trong quá trình phục hồi, một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, Đà Nẵng dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021.

Với kịch bản cao, thành phố dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021. Kịch bản này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao,

Tin mới lên