Tiêu điểm

3 tháng thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 4.500 tỷ đồng và 14.500ha đất

(VNF) – Thanh tra Chính phủ cho biết trong quý I/2018, toàn ngành đã thực hiện trên 38.000 cuộc thanh tra, trong đó có 1.857 cuộc thanh tra hành chính và 36.753 cuộc thanh tra chuyên ngành.

3 tháng thanh tra, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 4.500 tỷ đồng và 14.500ha đất

Hơn 4.500 tỷ đồng sai phạm kinh tế đã được phát hiện trong 3 tháng qua

Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 4.542 tỷ đồng và 14.584 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi 3.376 tỷ đồng và 162 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.167 tỷ đồng và 14.422 ha đất.

Toàn ngành thanh tra cũng đã ban hành 20.224 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 451 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 360 tập thể; chuyển cơ quan điều tra xử lý 14 vụ việc, 14 đối tượng.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý II/2018, ngành thanh tra xác định tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2018; rà soát, đánh giá, kịp thời đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra để việc triển khai bảo đảm đúng tiến độ đề ra, tránh trường hợp phải chuyển sang năm tiếp theo.

Đồng thời, chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; tiếp tục hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh ngành sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Song song với đó là tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng thể chế…

Tin mới lên