Tài chính

379 doanh nghiệp nhà nước chưa công bố thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tính từ 1/1/2017 đến 15/3/2017 đã có 27 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gửi báo cáo công bố thông tin, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp đã gửi báo cáo công bố thông tin từ trong năm 2016.

379 doanh nghiệp nhà nước chưa công bố thông tin

379 doanh nghiệp nhà nước chưa công bố thông tin

Tuy nhiên, chỉ có 3 doanh nghiệp gửi đủ 8 loại báo cáo theo quy định. Còn lại các doanh nghiệp chỉ gửi từ 1 đến 3 loại báo cáo.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tính đến ngày 31/12/2016, mới có 241 trong số 620 doanh nghiệp gửi báo cáo đến Bộ để thực hiện công bố thông tin. 379 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện, trong đó có không ít doanh nghiệp lớn hoạt động trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Danh sách các doanh nghiệp lớn chưa thực hiện công bố thông tin có thể kể đến như: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam…

Tính theo ngành, các doanh nghiệp chưa công bố thông tin chủ yếu thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi; doanh nghiệp là công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương. Đặc biệt, các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn cũng có tên trong danh sách chưa công bố thông tin.

Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 5 doanh nghiệp; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 2 doanh nghiệp; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 6 doanh nghiệp và Tập đoàn Cao su Việt Nam có 4 doanh nghiệp. 

Tin mới lên