Tài chính

4 tháng đầu năm, FPT lãi hơn 1.900 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 24/5, FPT cho biết doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 4 tháng đầu năm của doanh nghiệp này đạt 10.431 tỷ đồng và 1.920 tỷ đồng, tăng 18% và 22% so với cùng kỳ, hoàn thành 104% và 107% kế hoạch đặt ra.

Với kết quả này, biên lợi nhận trước thuế cải thiện từ 17,8% lên 18,4%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 1.245 tỷ đồng và 1.587 đồng, tăng 19,7% và 19,1%, đạt 106% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2021 của FPT

Với mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước, 4 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 1.724 tỷ đồng doanh thu ký mới, tăng trưởng 54,9% so với cùng kỳ. Tại thị trường nước ngoài, doanh thu ký mới công nghệ ghi nhận 6.422 tỷ đồng, tăng trưởng 49,7%.

Đại diện FPT cho biết tăng trưởng chuyển đổi số của doanh nghiệp có phần chậm lại do một số công nghệ phục vụ sản xuất như Product Engineering bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng chậm của thị trường Nhật Bản.

Dự kiến, trong thời gian tới, FPT sẽ đẩy mạnh bán các công nghệ số khác có nhu cầu cao trong dịch bệnh như Cloud, Blockchain, RPA, Low Code, và cải thiện việc bán hàng tại thị trường Nhật Bản.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ tăng lần lượt 18,9% và 35,1% so với cùng kỳ nhờ vào việc cải thiện hoạt động của dịch vụ công nghệ thông tin trong nước, đặc biệt với các dịch vụ phần mềm.

Với lợi nhuận tăng tốt từ dịch vụ Internet, PayTV và quảng cáo trực tuyến, lợi nhuận trước thuế khối viễn thông ghi nhận tăng 28,4% so với cùng kỳ.

Mảng giáo dục, đầu tư và hoạt động khác của FPT có sự suy giảm về lợi nhuận trước thuế (-11,5%) do một số mảng kinh doanh mới triển khai cuối năm 2020 vẫn đang trong thời gian đầu tư, hiện chưa tạo ra lợi nhuận.

FPT dự kiến trả cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 15% với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/6.

Tin mới lên