M&A

4 triệu cổ phiếu PVL của Saigon Land đã có đơn vị đăng ký mua lại

(VNF) Đã có đơn vị đăng ký mua toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land đăng ký bán.

4 triệu cổ phiếu PVL của Saigon Land đã có đơn vị đăng ký mua lại

Linh Tây Power do PVL làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đã đăng ký mua lại 4 triệu cổ phiếu PVL sau khi Công ty Saigon Land đăng ký bán toàn bộ cổ phần tại đây nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 và kết thúc vào 2/3.

PVL là tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty là thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2017 của PVL, công ty này lỗ ròng sau thuế lên tới 142 tỷ đồng.

Được biết, nguyên nhân cả năm PVL thua lỗ nặng là do hạch toán lỗ các căn hộ đã được bàn giao của hai dự án quận 2 và Linh Tây, đồng thời trích lập lợi thế thương mại. 

Tính đến cuối năm 2017, hàng tồn kho của PVL giảm mạnh so với đầu năm, từ 411 tỷ xuống chỉ còn gần 66 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa xuống 197 tỷ đồng. Tài sản dài hạn cũng giảm 56% từ 670 tỷ đồng xuống 291 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn.

Tin mới lên