Ngân hàng

4 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank

(VNF) – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố biên bản kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

4 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank

4 ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)

Theo kết quả kiểm tra của Eximbank, tổng số Thông báo và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã gửi cho cổ đông là 15.196 bộ tài liệu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/01/2018), tương ứng với gần 1,23 tỷ cổ phần và 15.196 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong số 15.196 bộ tài liệu đã gửi có 5.542 bộ tài liệu bị hoàn trả về ngân hàng, tương ứng khoảng 74,2 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,03%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Eximbank, số bộ tài liệu bị hoàn trả là do cổ đông đã chuyển chỗ ở, hoặc thường xuyên đi vắng, hoặc địa chỉ đăng ký không đầy đủ, hoặc cổ đông sở hữu rất ít cổ phần từ chối nhận.

Ngoài ra, có 111 bộ tài liệu, tương ứng 13,1 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi cổ đông nhưng đơn vị phát hành chưa có kết quả báo cáo phát gửi Eximbank.

Eximbank cho biết đã nhận được 4 hồ sơ của 4 ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020), trong đó có 1 hồ sơ ứng cử viên cập nhật thông tin hồ sơ đã nộp năm 2017.

Căn cứ vào danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã được cổ đông đề cử, ứng cử nêu trên, HĐQT sẽ xem xét điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng quy định đối với các ứng cử viên và trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 theo quy định.

Trước đó vào đầu tháng 2/2018, Eximbank dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐQT Eximbank hiện tại gồm có ông Lê Minh Quốc là Chủ tịch HĐQT, kiêm thành viên HĐQT độc lập; hai Phó chủ tịch HĐQT là Đặng Anh Mai và Yasuhiro Saitoh cùng 6 thành viên HĐQT khác là ông Lê Văn Quyết (kiêm Tổng giám đốc), Hoàng Tuấn Khải, ông Yutaka Moriwaki, ông Cao Xuân Ninh, Nguyễn Quang Thông và Ngô Thanh Tùng.

>>> Xem thêm: Giám đốc chi nhánh Eximbank TP. HCM bị chuyển công tác

Tin mới lên