Tiêu điểm

5 năm, thực hiện 12 cuộc thanh kiểm tra, Bộ Công Thương không phát hiện tham nhũng

(VNF) - Bộ Công Thương cho hay công tác thanh tra, kiểm tra của bộ trong 5 năm qua không phát hiện các vụ việc tham nhũng.

5 năm, thực hiện 12 cuộc thanh kiểm tra, Bộ Công Thương không phát hiện tham nhũng

5 năm, thực hiện 12 cuộc thanh kiểm tra, Bộ Công Thương không phát hiện tham nhũng

Báo cáo tổng kết năm 2020 của Bộ Công Thương cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ đã tiến hành 403 cuộc thanh tra, trong đó có 25 cuộc thanh tra hành chính, 378 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Qua các cuộc thanh tra hành chính, Bộ phát hiện vi phạm về ngân sách 8.397 tỷ đồng; vi phạm về đầu tư xây dựng và mua sắm 330,8 tỷ đồng và 145 triệu USD; vi phạm về đất đai 5.700 ha; kiến nghị xuất toán, thu hồi, giảm trừ 134,4 tỷ đồng; kiến nghị rà soát, làm rõ, xử lý theo quy định 6.847,7 tỷ đồng; yêu cầu hạch toán lại 201,9 tỷ đồng.

Bộ cũng chuyển một số vụ việc sai phạm sang cơ quan công an, Tổng cục Thuế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về công tác kiểm tra, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện theo kế hoạch trên các lĩnh vực: điện lực, hóa chất, dầu khí, xăng dầu, than, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng...

Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện các vi phạm về: công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn ngân sách; về hoạt động dịch vụ thu; việc thực hiện cải tạo, sửa chữa; việc thực hiện đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo…

Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, Bộ đã ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm là 2,1 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ đã triển khai 12 cuộc thanh tra và hàng chục cuộc kiểm tra.

Tuy chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng nhưng Bộ đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại, hạn chế tại các đơn vị và đưa ra nhiều kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao công tác quản lý, phòng ngừa tham nhũng.

Đối với một số dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 1532/KH-BCT ngày 27/2/2017 về việc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm, sai phạm. Đồng thời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm theo quy định.

Về công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2020, Thanh tra Bộ Công Thương đã tiến hành 5 đoàn xác minh nội dung tố cáo. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tính cả giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương nhận được 465 đơn khiếu nại, trong đó 54 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; 160 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ; 259 đơn được Bộ Công Thương chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bộ Công Thương cũng nhận được 1.133 đơn tố cáo, trong đó 233 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; 535 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc Bộ; 365 đơn được Bộ Công Thương chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết

Về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Công Thương thành lập 11 đoàn xác minh nội dung tố cáo và đã ban hành các kết luận theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới lên