Tiêu điểm

5 tháng đầu năm, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 96.000 tỷ đồng và 1.589 ha đất

(VNF) - Trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 1.646 cuộc thanh hành chính và 35.614 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 96.061 tỷ đồng và 1.589 ha đất.

5 tháng đầu năm, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 96.000 tỷ đồng và 1.589 ha đất

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Chiều 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới và giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Vi phạm kinh tế hơn 96.000 tỷ và 1.589 ha đất trong 5 tháng đầu năm

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết thông qua hoạt động thanh tra, ngành Thanh tra đã góp phần quan trọng cả trong phòng ngừa tham nhũng và trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Một mặt đã phát hiện, kiến nghị hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, là cơ hội phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; mặt khác đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm. 

"Riêng trong 5 tháng đầu năm 2021 đã tiến hành 1.646 cuộc thanh hành chính và 35.614 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 96.061 tỷ đồng và 1.589 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 269 tập thể, chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ việc với 5 đối tượng", lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết.

Cơ quan thanh tra các cấp cũng đã phát hiện 353 vụ, 520 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham những. Đặc biệt là 9 cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc và Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo.

Dù vậy, việc triển khai kế hoạch thanh tra ở một số đơn vị còn chậm; còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; ban hành kết luận còn chậm; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

"Thanh tra để phòng ngừa, răn đe, uốn nắn, xử lý công bằng trước pháp luật"

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được. Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ rõ thể chế liên quan đến ngành thanh tra còn bất cập, chồng chéo, có chỗ còn chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, tổ chức còn manh mún, chia cắt, phân tán; có nơi cán bộ vừa thừa, vừa thiếu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa hoàn chỉnh.

Nguyên nhân được Thủ tướng chỉ ra là do công tác thanh tra nhạy cảm, phức tạp, bị chi chối bởi việc này, việc kia, vẫn còn lợi ích nhóm. Còn một bộ phận cán bộ chưa thực sự trong sáng, nhiệt huyết, quyết tâm, quyết liệt trong công tác. Sự phối hợp của các cơ quan có nơi, có lúc chưa tốt.

Tán thành ý kiến "làm thanh tra mà không trong sạch, không công minh, thì không làm được”, Thủ tướng yêu cầu cán bộ thanh tra phải trong sáng, phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, phải vô tư, khách quan, quang minh chính đại. 

Trong công tác thanh tra, Thủ tướng yêu cầu làm việc nào phải dứt việc đó. Đối với các vụ việc, phải kết luận được và tổ chức thực hiện sau khi có kết luận thanh tra thì mới có hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Thanh tra phải coi trọng công tác thanh tra nội bộ, thanh tra của thanh tra, nếu không dễ xảy ra "dĩ hòa vi quý”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác thanh tra là để phục vụ cho sự phát triển, để phòng ngừa, để răn đe, để uốn nắn, để xử lý công bằng trước pháp luật.

Cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, Thủ tướng nêu rõ thanh tra, kiểm tra là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là công cụ để thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiến hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Làm sao đầu tư công để ra tiền chứ không phải để mất tiền”

Về các nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng trước hết là hoàn thiện thể chế, phải rà soát lại thể chế, cơ chế chính sách còn thiếu gì, cái gì chưa phù hợp thực tiễn.

"Tinh thần là cái gì đã chín, đã rõ mà thực hiện có hiệu quả, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì chúng ta tiếp tục kế thừa, phát huy, phát triển; những gì chưa có quy định hoặc vượt quá quy định thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, thanh tra chính là phòng ngừa, không để tích tụ sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý thanh tra, xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định.

Tập trung thanh tra diện rộng nhưng cũng phải có trọng tâm trọng điểm. Rà soát, chắt lọc các vụ việc cụ thể để giải quyết cho dứt điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài. Coi trọng và làm tốt công tác hòa giải, làm cho họ thông về tư tưởng.

Thủ tướng lưu ý việc tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm từ xử lý các vụ việc lớn trong nhiệm kỳ qua để góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực…

“Làm sao đầu tư công là để ra tiền chứ không phải để mất tiền”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Thanh tra cần tăng cường phối hợp giữa công tác thanh tra với giám sát tối cao của Quốc hội, giữa thanh tra với kiểm toán, kiểm tra, giữa Thanh tra Chính phủ với thanh tra của các địa phương, tránh để chồng chéo.

Tin mới lên