Tài chính

500 triệu Yên viện trợ phi dự án do Nhật tài trợ đã được sử dụng như thế nào?

(VNF) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương; UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc, Sơn La, Lai Châu về việc triển khai khoản viện trợ phi dự án trị giá 500 triệu Yên do chính phủ Nhật tài trợ.

500 triệu Yên viện trợ phi dự án do Nhật tài trợ đã được sử dụng như thế nào?

Ảnh minh họa

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 3 cơ quan tham gia cấu phần viện trợ trị giá 300 triệu Yên cung cấp thiết bị y tế, 5 cơ quan tham gia cấu phần viện trợ trị giá 200 triệu Yên cung cấp thiết bị văn phòng.

Trên cơ sở này, Bộ đề xuất phương án tính phí ngân hàng như sau: các cơ quan tham gia cấu phần cung cấp thiết bị y tế chịu 44,7 triệu đồng/cơ quan; các cơ quan tham gia cấu phần thiết bị văn phòng chịu 17,8 triệu đồng/cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan lập văn kiện phi dự án theo mẫu tại Phụ lục X, Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ cũng lưu ý các cơ quan trong quá trình lập văn kiện phi dự án cần tính đúng và đủ vốn đối ứng theo định mức chi phí nêu tại các quy định hiện hành, bao gồm chi phí vận chuyển thiết bị từ cảng về (nếu có).

Trước đó, Vietcombank đã gửi công văn đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về số phí dự kiến cho việc thực hiện dự án. Theo đó, phí thanh toán là 6.000 USD, điện phí 330 USD, tổng cộng 6.330 USD (tương đương 223,5 triệu đồng).

Tin mới lên