Tài chính

6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới

Trong tuần tới từ ngày 4-10/7, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới

Một dự án của KDH

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 100:10 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7. 

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

2. Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã chứng khoán SVT) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 100:30 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7. 

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

3. Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 13% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 13 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. 

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (mã chứng khoán BAB) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 8% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. 

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

5. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán VID) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 100:15 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/7. 
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lệ thực hiện: 100:20 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 7/7, ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7. 
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Từ khoá: KDH, IDJ, SVT, BAB, VID, HDG,
Tin mới lên