Tài chính

6 tháng đầu năm, thu ngân sách từ chứng khoán tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết thu ngân sách 6 tháng đạt 656.374 tỷ đồng, trong đó thu từ chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách từ chứng khoán tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước

6 tháng đầu năm, thu ngân sách từ chứng khoán tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021 do ngành thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3% cùng kỳ.

Tổng cục cho biết thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt khá chủ yếu là do đà tăng trưởng kinh tế từ cuối năm 2020 và tăng thu từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ của năm 2020, trong đó một số ngành đạt mức tăng trưởng cao, nóng như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... 

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết khối các ngân hàng thương mại có số thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2020 và nộp sau quyết toán tăng 72,9% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản tăng 61,7% so với cùng kỳ.

Trong những tháng đầu năm 2021, sau đợt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2020, hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương với tăng khoảng 3.500 tỷ đồng. Thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng gấp 2,47 lần cùng kỳ, tương đương tăng khoảng 2.600 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, việc thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 dẫn đến lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng 12/2020 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ (theo quy định sẽ kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 1/2021). Điều này khiến số thu ngân sách từ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tăng thu 47,1% so với cùng kỳ.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thống kê đến tháng 6 năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng cục thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021.

Thống kê đến ngày 30/6/2021, toàn ngành thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao; triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cơ quan thuế đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế đạt 2.172 tỷ đồng và xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp là 1.470 tỷ đồng.

Xem thêm: Ô tô có dung tích xi-lanh từ 2.500 cm3 trở xuống chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 15%

Tin mới lên