Đô thị

62 dự án BOT thu phí đạt 12.636 tỷ đồng trong năm 2020

(VNF) - Ngày 26/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết: Trong năm 2020, tại 62 dự án BOT đã thu phí đạt 12.636. 332 triệu đồng.

62 dự án BOT thu phí đạt 12.636 tỷ đồng trong năm 2020

Trạm thu phí BOT Cai Lậy "gục ngã" trước cuộc chiến tiền lẻ. Dự án nguy cơ thành nợ xấu

Cụ thể, số thu Quý I năm 2020 đạt 3.281.038 triệu đồng; số thu Quý II năm 2020 đạt 2.981.848 triệu đồng, số thu Quý III năm 2020 đạt 3.154.769 triệu đồng; số thu Quý IV năm 2020 đạt 3.218.677 triệu đồng.

8 dự án BOT đang dừng thu phí là những trạm nào?

Cũng theo Tổng Cục ĐBVN hiện đang tạm dừng thu phí tại 8 dự án gồm: Dự án đầu tư Quốc lộ 1A đoạn tránh Thành phố Thanh Hóa dừng thu từ 10/8/2017.

Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh Thành phố Hà Tĩnh dừng thu từ ngày 21/02/2019.

Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560 - Km2014+000 tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến tránh 2 đầu cầu từ ngã 3 Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa dừng thu từ ngày 24/8/2020.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình và Tuyến tránh Đông Hưng: Hiện nay đang tạm dừng thu tại Trạm thu phí cầu Tân Đệ để di chuyển trạm ra vị trí mới tại tuyến tránh Đông Hưng.

Dự án nâng cấp, cải tạo QL1K theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM dừng thu từ ngày 31/10/2020.

Dự án Cải tạo nâng cấp QL 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên dừng thu từ ngày 14/10/2020.

Dự án Sửa chữa nâng cấp một số đoạn qua các thị trấn trên QL 20 dừng thu từ ngày 20/10/2020.

Các dự án BOT nào báo cáo thiếu số liệu

Đại diện Tổng Cục ĐBVN cũng hay hay, hiện có một số dự án báo cáo thiếu số liệu. Cụ thể như:

 ự án nâng cấp, cải tạo QL1K theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tp.HCM tạm dừng thu từ ngày 31/10/2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự án không báo cáo số liệu tháng 10 năm 2020. Tổng cục ĐBVN đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp dự án thực hiện báo cáo theo quy định.

Tại Dự án Cải tạo nâng cấp QL 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên tạm dừng thu từ ngày 14/10/2020, doanh nghiệp dự án không báo cáo số liệu tháng 10 năm 2020. Tổng cục ĐBVN đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp dự án thực hiện báo cáo theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, Doanh nghiệp dự án báo cáo thiếu số liệu lưu lượng xe tại Trạm Km17+100 Hòa Lạc - Hòa Bình do doanh nghiệp dự án chưa đối chiếu được với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức BOT, Doanh nghiệp dự án báo cáo thiếu số liệu lưu lượng xe do Doanh nghiệp dự án chưa đối chiếu được với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng.

Tin mới lên