Tài chính

6.990 doanh nghiệp tại TP. HCM nợ hơn 2.400 tỷ đồng thuế

Trong số 6.990 doanh nghiệp này cũng xuất hiện những doanh nghiệp có số nợ là 500 đồng hay 1.000 đồng.

6.990 doanh nghiệp tại TP. HCM nợ hơn 2.400 tỷ đồng thuế

6.990 doanh nghiệp tại TP. HCM nợ hơn 2.400 tỷ đồng thuế.

Theo danh sách công bố của Cục Hải quan TP. HCM về các doanh nghiệp nợ thuế, nợ phát quá hạn và quá hạn cưỡng chế kể từ ngày hết hạn nộp, kỳ tháng 9/2020, có tới 6.990 doanh nghiệp được thống kê với số tiền lên tới hơn 2.400 tỷ đồng.

Đây được hiểu là các khoản nợ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Đáng chú ý trong danh sách này là những cái tên có số tiền thống kê thấp đến ngạc nhiên như Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Hoàng Ân, mã số thuế 0315880608 có số tiền nợ là 500 đồng hay Công ty Bachy Soletanche Việt, mã số thuế là 0302449754 có số tiền nợ là 1.000 đồng hay Công ty TNHH DKSH Việt Nam với mã số thuế 3700303206 có số tiền thống kê là 60 đồng.

Số doanh nghiệp có mức nợ được thống kê dưới 100.000 đồng cũng là không nhỏ, lên tới cả trăm đơn vị. và cả loạt doanh nghiệp được thống kê cùng có mức tiền nợ là 500.000 đồng.

Cạnh đó cũng có những doanh nghiệp nợ nhiều như Công ty cổ phần Thanh Niên, mã số 0303492985 có số tiền nợ hơn 32 tỷ đồng...

Tin mới lên