Tài chính

7 tháng năm 2021, Chính phủ đã trả nợ hơn 233.000 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết tổng trả nợ của Chính phủ trong 7 tháng năm 2021 khoảng 233.674 tỷ đồng.

7 tháng năm 2021, Chính phủ đã trả nợ hơn 233.000 tỷ đồng

Tổng trả nợ vốn vay của Chính phủ trong 7 tháng đầu năm 2021 gần 234.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 7 tháng năm 2021, tổng trả nợ vốn vay của Chính phủ (bao gồm cả trả gốc, trả lãi và phí) khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 7/2021, trả nợ của Chính phủ khoảng 23.905 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 19.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.062 tỷ đồng.

Về chi ngân sách nhà nước và công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 111,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 7 tháng ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán.

Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán; chi thường xuyên đạt 572,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán.

Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua vaccine, các vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (1.799 tỷ đồng); kinh phí phòng chống dịch cho Bộ Công an (39 tỷ đồng); Bộ Quốc phòng (1.553 tỷ đồng) và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương (471 tỷ đồng); các địa phương cũng đã chi gần 2,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Về cân đối ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết tổng thể cân đối của ngân sách nhà nước trong 7 tháng có thặng dư, luỹ kế đến này 26/7 đã phát hành 163.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với kỳ hạn bình quân 12,34 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Đối với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, trong 7 tháng năm 2021, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hoá 3 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó vốn của các tập đoàn, tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2021, số thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nộp về quỹ là 323 tỷ đồng, số dự kiến thu từ cổ phần hoá, thoái vốn từ quỹ nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 7 tháng, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã thực hiện 37.601 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 33,59 nghìn tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 4,19 nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, thanh tra chuyên ngành hệ thống hải quan đã thực hiện 42 cuộc, tổng số tiền kiến nghị truy thu 49,1 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 17,6 tỷ đồng, số tiền các đơn vị được thanh tra đã nộp NSNN 117,6 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Số tiền kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra là 25,97 nghìn tỷ đồng, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nộp ngân sách nhà nước 3,26 nghìn tỷ đồng.

Xem thêm: Bộ Tài chính đề xuất thu lệ phí trước bạ ô tô điện bằng 50% so với động cơ đốt trong

Tin mới lên