Tài chính

780 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết

(VNF) - Bộ Tài chính đã rà soát, bổ sung 158 doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tính đến nay, còn 780 doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

780 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết

780 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết.

Báo cáo về kế hoạch và tình hình sử dụng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn, Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chuyển 30.000 tỷ đồng từ quỹ vào ngân sách nhà nước, số còn phải chuyển về trong năm là 20.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay đã chuyển 185.000 tỷ đồng, còn phải chuyển 65.000 tỷ đồng từ quỹ vào ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng cho hay ngày 15/8/2017, cơ quan này đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đến hết quý II/2019, theo rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn 622 doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan này cũng đã tiếp tục rà soát, bổ sung 158 doanh nghiệp vào danh sách các doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Như vậy, đến nay còn 780 doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Về việc bàn giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước về SCIC, theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2019, có 2 doanh nghiệp bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, bao gồm Công ty cổ phần phát triển văn hóa du lịch Vũng Tàu với số vốn nhà nước là 751 triệu đồng và Tổng công ty Thép Việt Nam với số vốn nhà nước là 6.368 tỷ đồng). Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 29 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là 630 tỷ đồng.

Tin mới lên