Tiêu điểm

9 doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

(VNF) - 9 trong số 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đang là lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân trên địa bàn thành phố.

9 doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.

Theo biên bản về kết quả bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố, đã có 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử có 9 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp.

Trong số 9 doanh nhân trúng cử, có 3 người từng là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa trước gồm ông Trịnh Xuân Quang, ông Trương Hải Long và bà Nguyễn Thị Lan Hương.

VietnamFinance xin giới thiệu với quý bạn đọc danh sách 9 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đang là lãnh đạo doanh nghiệp.

TT

Đại biểu Ngày sinh Chức vụ

1

Trịnh Xuân Quang

12/2/1970 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn HANDIC Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
2

Nguyễn Duy Chính

12/1/1985

- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành

- Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp
nhỏ và vừa Hà Nội

3

Nguyễn Anh Tuấn

1/5/1967

- Thành ủy viên Hà Nội

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng thành viên Tổng công ty
Điện lực thành phố Hà Nội

4

Nguyễn Thanh Nam

7/11/1977 - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng
Công ty Vận tải Hà Nội
5

Phạm Đình Đoàn

20/11/1964

- Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Tập đoàn Phú Thái

6

Nguyễn Văn Luyến

12/10/1981 - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên
7

Nguyễn Thị Lan Hương

24/4/1972

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu
Việt Phúc

- Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và mậu dịch quốc tế Việt Phúc Thái Hưng

- Ủy viên Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng
nhân dân thành phố Hà Nội

8

Trương Hải Long

19/2/1971 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
9

Lê Vĩnh Sơn

21/9/1974 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Tin mới lên