Tài chính

9 tháng 2019: PV GAS ước đạt tổng doanh thu hơn 58.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng 2019, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó sản lượng (khí khô, LPG, condensate) vượt kế hoạch 6 – 37%; chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 21 – 52%.

9 tháng 2019: PV GAS ước đạt tổng doanh thu hơn 58.000 tỷ đồng

9 tháng 2019: PV GAS ước đạt tổng doanh thu hơn 58.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, PV GAS có được một số thuận lợi là hệ thống khí hoạt động ổn định, an toàn; Lô 06.1 đưa vào vận hành mỏ Phong Lan Dại từ 1/1/2019. Tuy nhiên, PV GAS cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn do khí Bể Cửu Long, khí Thái Bình đưa vào bờ thấp và giảm mạnh so với cùng kỳ 2018; sự cố phía thượng nguồn ngày một tăng; việc đàm phán, thống nhất về giá khí, cước phí mới mất nhiều thời gian; một số dự án lớn, phức tạp trong khi tiến độ rất sát nên việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch hết sức khó khăn.

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 9 tháng 2019

Trước tình hình đó, PV GAS đã tận dụng cơ hội, nỗ lực xử lý, vượt qua các vướng mắc khó khăn, đảm bảo kiểm soát, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, dự báo, ấn định, đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động an toàn, cấp khí liên tục và hiệu quả; qua đó giúp PV GAS hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD.

Trong đó, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV GAS ước đạt 58.018 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 10.920 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 8.760 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch 9 tháng.

PV GAS tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính khả quan, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điền lệ 46%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 20%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14%;…

Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS đặc biệt quan tâm, triển khai tích cực, xử lý, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác tái cấu trúc bám sát kế hoạch, trong đó PV GAS đã hoàn thành tăng tỷ lệ vốn của PV GAS tại PV GAS North từ 35,9% lên 51%; xây dựng và trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phương án thoái vốn tại PV PIPE; chuẩn bị phương án giải thể Công ty LNG Vietnam, thành lập mới Chi nhánh PV GAS LNG)…; công nợ được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, PV GAS cũng tích cực triển khai tìm kiếm các nguồn khí mới cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến cơ chế, giá khí, cước phí mới; hoàn thành xây dựng và trình PVN đề án nghiên cứu phát triển tổng thể hạ tầng hệ thống nhập khẩu LNG; thực hiện có hiệu quả công tác phát triển thị trường kinh doanh LPG, duy trì và không ngừng tăng thị phần bán buôn và bán lẻ LPG. Vào tháng 7/2019, PV GAS cũng đã hoàn thành rà soát và trình PVN Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Xem thêm: PV Gas: Mệt mỏi quản trị các khoản phải thu

Tin mới lên