Tiêu điểm

9 tháng đầu năm 2018, có 6.012 người chết vì tai nạn giao thông

(VNF) - “Dù con số người chết vì tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm có giảm, tuy nhiên, vẫn còn tới trên 6.000 người chết vì tai nạn giao thông. Đặc biệt, ngay trong tháng 9 (tháng an toàn giao thông) tỷ lệ người chết cao hơn năm trước”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chia sẻ.

9 tháng đầu năm 2018, có 6.012 người chết vì tai nạn giao thông

Tháng 9 là Tháng an toàn giao thông, tuy nhiên, số người chết vì tai nạn giao thông lại gia tăng so với cùng kỳ 2017

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Thái, tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/9/2018) còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So với 9 tháng đầu năm 2017, giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm 1.467 người bị thương (giảm 12,45%). Trong đó:

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 6.861 vụ, làm chết 6.012 người, bị thương 3.670 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 160 vụ (giảm 2,3%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), tăng 121 người bị thương (tăng 3,4%).

 Va chạm giao thông xảy ra 6.381 vụ, làm bị thương nhẹ 6.649 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 960 vụ (giảm 13,1%), giảm 1.588 người bị thương (giảm 19,3%).

Đáng chú ý, trong tháng 9/2018 (từ ngày 16/8/2018 đến 15/9/2018) số vụ tai nạn giao thông có giảm còn 1.460 vụ, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017 giảm 117 vụ (giảm 7,42%), nhưng lại tăng 26 người chết (tăng 4,19%), giảm 159 người bị thương (giảm 12,44%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 756 vụ, làm chết 646 người, bị thương 421 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 53 vụ (tăng 7,3%), tăng 26 người chết (tăng 4,19%), tăng 32 người bị thương (tăng 8,2%).

Va chạm giao thông xảy ra 685 vụ, làm bị thương nhẹ 698 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 170 vụ (giảm 19,88%), giảm 191 người bị thương (giảm 21,48%).

Tin mới lên