Đô thị

9 tháng, Hà Tĩnh thu hút 13 dự án đầu tư trên 2.000 tỷ đồng

(VNF) - Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong 9 tháng qua, tỉnh này đã cấp chủ trương đầu tư cho 13 dự án có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, có 8 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 1.930 tỷ đồng; 5 dự án FDI với số vốn đăng ký trên 6,6 triệu USD.

9 tháng, Hà Tĩnh thu hút 13 dự án đầu tư trên 2.000 tỷ đồng

Cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh

Trong số 13 dự án mà Hà Tĩnh thu hút được, khu kinh tế Vũng Áng có 6 dự án với số vốn 1.692,71 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 6,608 triệu USD; Khu công nghiệp Gia Lách thu hút được 2 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 238,5 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hà Tĩnh đã thu hút tổng cộng 171 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm 114 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 54.603 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 13.570 triệu USD.

Riêng tại khu kinh tế Vũng Áng, có 137 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 80 dự án đầu tư trong nước, 57 dự án đầu tư FDI.

Trong đó, có các dự án có tổng mức đầu tư lớn như: khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư đã điều chỉnh trên 12,7 tỷ USD; nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có tổng mức đầu tư 1,595 tỷ USD; các dự án bến cảng thuộc cảng Vũng Áng, dự án tổng kho xăng dầu và khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ công suất 70 nghìn tấn/năm... 

Tại khu công nghiệp Phú Vinh, hiện đã có 6 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các ngành cơ khí, kết cấu thép, phụ trợ ngành thép và kết cấu xây dựng đã thuê mặt bằng xây dựng nhà xưởng với tổng mức đầu tư trên 30 triệu USD.

Ngoài ra, bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư mới vào địa phương, Hà Tĩnh cũng đã thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý theo quy định các dự án không triển khai.

Được biết, trong năm 2019 Ban quản lý khu kinh tế cũng đã chấm dứt hoạt động 9 dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó, có 6 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 641,017 tỷ đồng; 3 dự án FDI với số vốn đăng ký 31,8 triệu USD.

Lũy kế đến nay, Hà Tĩnh đã chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 56 dự án bao gồm: 36 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 6.169 tỷ đồng và 20 dự án FDI với tổng số vốn  đăng ký 282,644 triệu USD.

Trong đó, riêng khu kinh tế Vũng Áng có 47 dự án bị thu hồi, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo có 9 dự án. 

Tin mới lên