Tài chính

9 tháng lãi ròng hơn 1.600 tỷ, lợi nhuận của Vincom Retail đến từ đâu?

(VNF) – Trước thềm niêm yết chính thức trên sàn HoSE, Công ty Cổ phần Vincom Retail đã công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2017, theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu 2017 của công ty này đạt hơn 1.600 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2016.

9 tháng lãi ròng hơn 1.600 tỷ, lợi nhuận của Vincom Retail đến từ đâu?

Lãi ròng 9 tháng đầu năm 2017 của Vincom Retail gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trên của Vincom Retail chủ yếu xuất phát từ việc doanh thu hoạt động tài chính của công ty này tăng mạnh 29%, lên mức 1.869 tỷ đồng.

Đi sâu hơn, lãi cho vay và đặt cọc đem về doanh thu tài chính lớn nhất với 955 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ tức được chia đem về 812 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lãi tiền gửi đem về 99 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính của Vincom Retail 9 tháng đầu năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2016

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, kỳ này, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 739 tỷ đồng, trong đó 35% là doanh thu chuyển nhượng bất động sản, 31% là doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan, 33% là doanh thu dịch vụ quản lý và dịch vụ môi giới.

Về chi phí, chi phí lãi vay kỳ này của Vincom Retail giảm rất mạnh, từ 879 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2016 xuống chỉ còn 365 tỷ đồng 9 tháng đầu năm nay, tương đương mức giảm 58%. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ở mức thấp, lần lượt đạt 25,5 tỷ đồng và 20,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.607 tỷ đồng, gấp 2,1 lần kỳ trước.

Tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Vincom Retail ở mức 29.225 tỷ đồng, tăng 7,2% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 22.547 tỷ đồng, tăng 1,7%; tổng nợ phải trả ở mức 8.025 tỷ đồng, tăng 58%. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,36 lần, nằm sâu trong ngưỡng an toàn tài chính.

Tin mới lên