Tài chính

9 tháng, PVN đạt doanh thu 367 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch

(VNF) – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng.

9 tháng, PVN đạt doanh thu 367 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch

PVN hoàn thành kế hoạch và vượt kế hoạch trong 9 tháng

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 19,01 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 77,0% kế hoạch năm (riêng khai thác dầu ở trong nước 9 tháng đạt 10,25 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch 9 tháng);

Sản lượng khai thác khí đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm (sản lượng khai thác khí hoàn thành thấp do năm 2017 lượng nước về các hồ thủy điện nhiều, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giảm công suất huy động của các nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhiệt điện khí và thay vào đó là tăng cường huy động công suất từ các nhà máy thuỷ điện);

Sản xuất điện đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch 9 tháng và bằng 65,6% kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Như vậy, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% đến 22% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm.

Được biết, trong tháng 9, một số đơn vị thành viên của PVN đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ một số công trình dầu khí, như:

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hệ thống các đường ống dẫn khí theo đúng kế hoạch đề ra (hệ thống PM3- Cà Mau (từ ngày 16/8- 1/9); Rạng Đông - Bạch Hổ - Phú Mỹ (từ ngày 19/9- 25/9); Hàm Rồng- Thái Bình (từ ngày 2/9-3/9));

Hay Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đã cơ bản hoàn thành công tác đại tu 2 tổ máy GT5 và GT6 của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/9.

Tin mới lên