Tài chính

9,9 tỷ USD vốn ngoại đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.

9,9 tỷ USD vốn ngoại đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018

9,9 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 5 tháng đầu 2018. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tính đến ngày 20/ 5/2018, cả nước có 1.076 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 4,66 tỷ USD, bằng 83,2% so với cùng kỳ năm 2017; có 393 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,49 tỷ USD, bằng 52,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 5 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 do trong 5 tháng đầu năm 2017 có nhiều các dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD trong 5 tháng 2017 chiếm tới tới 63% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước, trong khi 5 tháng đầu năm 2018, chỉ tiêu này chỉ chiếm tới 32,4% tổng vốn đăng ký cả nước.

Các dự án lớn tiêu biểu cùng kỳ năm 2017 như dự án Samsung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD và Dự án đường ống đẫn khí Lô B - Ô Môn tại Kiên Giang được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư 1,27 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 1,17 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 9,9 tỷ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 5 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 5,18 tỷ USD, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2018.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,02 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Báo cáo cũng cho hay trong 5 tháng đầu năm 2018 có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 2,63 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,11 USD, chiếm 11,25% tổng vốn đầu tư...

Trong 5 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó TP. HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,39 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 1,07 USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 835,3 triệu USD chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư...

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 144,7 triệu USD; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm gần 40 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 184,69 triệu USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 57,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ hai và chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp thủy sản đứng thứ 3 với 21 triệu USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư; bán buôn bán lẻ là lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất trong 5 tháng với 17 dự án, tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 14,37 triệu USD, chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư và các lĩnh vực khác.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 24 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 80,12 triệu USD, chiếm 43,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba với tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài lần lượt là 32,25 triệu USD và 19,9 triệu USD.

Tin mới lên