Anh trai ông Hà Văn Thắm bị đề nghị bãi nhiệm tại Ocean Group