Australia chi hơn 1 tỷ USD xây dựng hạ tầng tại các nước Thái Bình Dương