Bộ GTVT bàn giao 5 tổng công ty lớn về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước