Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ