Bamboo Airways sẽ được cấp quyền bay tới Liên Khương