Cán cân thanh toán là gì

'Phách vị' điều hành tỷ giá

'Phách vị' điều hành tỷ giá