Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ hàng hải S.T.S

Cổ đông lớn S.T.S muốn rút khỏi Thalexim

Cổ đông lớn S.T.S muốn rút khỏi Thalexim