Công ty cầm đồ của Thái Lan sẵn sàng chi 523 tỷ đồng mua lại ALC I