Công ty cổ phần Thép Việt Pháp được cấp chứng nhận đầu tư