Cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà