CEO Bùi Xuân Huy dự chi 2.300 tỷ mua vào hơn 36 triệu cổ phiếu NVL