Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương