Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước