Chi phí vận chuyển một container 40 feet từ HCM đi cửa khẩu Tân Thanh