Doanh nhân Lê Viết Thảo: ‘Chảy máu chất xám là điều cấm kỵ của doanh nghiệp’