Ford kéo dài thời gian tạm dừng sản xuất tại châu Âu