GIC và Credit Suisse chính thức sở hữu trên 16% vốn tại VCM