Hàng chục lái xe tụ tập trước trụ sở Bộ GTVT phản đối BOT Mỹ Lộc