Hé lộ ‘tâm thư’ của 118 văn nghệ sỹ lo lắng về 2 đại dự án của đất nước