Haxaco làm nhà phân phối xe MG chính thức tại Việt Nam