Hiệu phó trường vẫn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng