Huỳnh Quang Liêm

VNPT: 'Bảo bối' nào để IPO?

VNPT: 'Bảo bối' nào để IPO?

Quang Minh - 28/01/2018 07:17
VNPT sẽ bán 35% vốn khi IPO vào năm 2019

VNPT sẽ bán 35% vốn khi IPO vào năm 2019